WebTeam

Build & Service Web Presence

HTML5

HTML is de standaard opmaaktaal voor het maken van webpagina's en webapplicaties. Samen met Cascading Style Sheets (CSS) en JavaScript (JS) vormt het drietal de hoeksteen voor technologieën op het World Wide Web.
→ zie: Wikipedia Browser
→ zie: Wikipedia HTML
→ zie: W3C site HTML conventies

Documenten in HTML kunnen geopend en gelezen worden door een web browser om vervolgens als web pagina weergegeven te worden. HTML documenten bevatten op de eerste plaats semantische structuur en tekstuele inhoud van een web pagina.

De opmaak en visuele weergave kunnen er ook in worden beschreven, maar daar wordt tegenwoordig gewoonlijk CSS voor gebruikt.

Enerzijds coding HTML, CSS, JS en anderzijds browsers zijn een soort van éénheid waarbij code vanaf de back end (meestal) server wordt gestuurd naar de front end op apparaat van gebruiker browser, en het is de code die 'commandeert' de browser wat te doen.

Daarvoor is het kern onderdeel van de browser een 'engine' die commando's kan interpreteren en uitvoeren. Meeste browsers zijn in de kern dan ook gelijk aan elkaar.


HTML cursus