WebTeam

Build & Service Web Presence

Vooraf

Bij frontend Pre-Built business solutions met daarin aanpassen van look & feel met toevoegen Social- en Multimedia en Customer Support volstaat inzet en gebruik van HTML, CSS plus editor zoals Sublime Text.

Bij backend inzet van een headless CMS centrale database voor opslaan van gegevens is aanvullende tooling nodig zoals JavaScript, een development omgeving, kennis van JSON en meer. Deze componenten worden onderstaand verder uitgewerkt.

Headless CMS

Een traditioneel CMS is monolitisch, één geheel, inhoud met presentatielaag oftewel backend gekoppeld aan frontend. Een headless CMS is alleen de "inhoud", de backend. Het richt zich volledig op makers van inhoud, inhoudsworkflows, team samenwerking en organisatie van inhoud, de taxonomie.

Bij headless CMS gaat inhoud uitwisseling tussen backend en frontend met API berichtenverkeer. Het voordeel van deze opzet is dat éénmalig en eenduidig de content in een database wordt vastgelegd en beheerd en dat die gegevens op meerdere websites en Apps kunnen worden gebruikt.

Kenmerken

 • Editor interface
 • Content modelling
 • Content types & taxonomy
 • Workflows
 • Asset library
 • RBAC Roles & permission
 • Versioning
 • API & Microservices architecture
 • Multi-channel publishing
 • Localization & multilingual

Mogelijkheden o.a.: Sanity.io, Agility CMS, Contentstack, Bold, Mura, Crafter CMS, GraphCMS, Ingeniux, Scrivito en Strapi.

Strapi

Voor Devs easily customize met favoriete tech stack & tools. Voor Content Manager inituitief managen van content via gebruikersvriendelijke interface. Voor Productmanagers flexible & customizable content architecture en delivery pipeline en binnen team Agile werken.

Content Types

 • Text
 • Number
 • Date
 • Boolean
 • Relation
 • Email
 • Password
 • Enumeration
 • Media
 • JSON

Ontwikkeling & Beheer

Ontwikkeling en beheer van backend vergt specifieke set kennis en kunde wat betreft technieken en tooling. Een "stack" is een bij elkaar passend en afgestemde set van tools voor de DevOps pipeline.

Techniek en Tooling

 • IDE - VSCodium
 • Taal - JavaScript
 • Fileformat - JSON
 • Node.js, NPM, Express.js
 • Database mySQL, SQLite, MariaDB, PostgreSQL, MongoDB
 • Framework - React, Next.js, Redux
 • Framework - Vue, Nuxt.js, VueX
 • Framework - Angular, Universal, NgRx, Services
 • API devTool - Postman
 • API REST
 • API query tool GraphQL

Headless CMS

Strapi introductie

Strapi Cursus